De officiële clubsite

Nieuws

Gezocht: Stewards

KMSK Deinze is op zoek naar gemotiveerde mensen die zich willen engageren als steward. 
 
Een opleiding tot steward wordt voorzien. Interesse?
 
Contacteer Sven Vandendrissche (GC) - secretariaat@kmskdeinze.be

 

Sportief nieuws: Brecht Laeleman

Met enige fierheid kunnen we u melden dat - ondanks zeer veel interesse van diverse gereputeerde clubs - KMSK Deinze en onze captain Brecht Laleman hebben beslist om een nieuw contract te tekenen dat Brecht voor de komende 4 seizoenen aan KMSK Deinze bindt.

Daarmee onderstrepen zowel Brecht Laleman en KMSK Deinze nogmaals hun gezamenlijke ambitie en oprecht vertrouwen in elkaar.

Van harte dank Brecht!

 

Nieuwjaarsreceptie 2015

A m b i t i o  !

Dat was de “filum aurantiaco” doorheen de Nieuwjaarsreceptie 2015, die K.M.S.K. Deinze naar jaarlijkse 'traditio' organiseerde. Ze had plaats op vrijdag 16 januari 2015 j.l. ... op de naamdag van Marcellus I. Dat was de dertigste Paus van de Katholieke kerk (308 - 309) die paus werd na een lange 'sedisvacatie', want vier jaar zonder nà het overlijden van zijn voorganger ... Marcellinus, die acht jaar op de pontificale troon zat. Onder diens pontificaat zou de christenvervolging een hoogtepunt hebben bereikt, heropgestart door Keizer Diocletianus die dan wel opgestookt werd door zijn opvolger Galerius. Marcellinus wordt als heilige en martelaar vereerd, net als Marcellus I trouwens die ook de patroonheilige zou zijn van de ... zaadhandelaars. Onder zijn pontificaat werd het celibaat ingevoerd. Ineens meegeven, nu dat de problematiek toch aan de orde van de dag is, ... dat wat voorafgaat zich zo'n kleine 300 jaar afspeelde voor de geboorte van 'Mohammed'!

 

Receptio Novus Annus

Vergis u niet als u dat ooit zou schrijven, dat laatste is met tweemaal “n”! Dit gesteld zijnde mogen we stellen dat er weer veel volk was afgekomen op de Nieuwjaarsreceptie. We gaan geen namen noemen, gewoonweg om er geen te vergeten, en we laten ook de plichtsplegingen achterwege als we de verschillende sprekers behandelen. Het 'format' van deze “Receptio Novus Annus” was lichtjes gewijzigd t.o.v. vorig jaar ; de positie van K.M.S.K. Deinze in de algemene rangschikking van “3deA” evenwel niet want toen, net als nu, ook op tien punten van de leider. Toch kan de situatie van voor een jaar niet vergeleken worden met die van nu, want dan net aan het kalenderjaar 2014 begonnen met een 3-0 nederlaag bij de latere kampioen K.R.C. Mechelen, nu gestart met een overwinning met dezelfde score tegen K.V.C. Sint-Eloois-Winkel Sport. Een groot verschil wat de de 'sfeer' betreft. In tegenstelling tot vorig jaar kwam het sportieve aan bod aan het eind van de toespraken ... toen werd daarmee begonnen. Wat in alle geval wél hetzelfde was ... de “orator” ... Roland Aerssens!

 

De Praeses

De “orator” opende het officiële gedeelte van de “Receptio Novus Annus” ongeveer tien minuten nà de klok van “acht”, als alle hoogwaardigheidbekleders de V.I.P. Zaal van het Burgemeester Van de Wiele stadion hadden vervoegd en ook coach Jan Ceulemans met zijn manschappen terug was van de training sessie in de Blaarmeersen in Gent. Met een knappe assist en de link makend naar het vliegtuig “Dakota” verleende Roland het woord aan “Praeses” Denijs Van de Weghe, die de spits mocht afbijten en in de eerste plaats alle aanwezigen hartelijk welkom heette en hen het beste toewenste voor het jaar 2015 -wat de sprekers na hem ook zouden doen-.

De Voorzitter van K.M.S.K. Deinze stak zijn “amibitio” niet onder stoelen of banken. Beklemtoont dat geluk soms in een klein hoekje ligt, dit op alle gebied. Is aan zijn derde seizoen als “Praeses” bezig en stelt alleen maar progressie vast op sportief gebied. Op het einde van het seizoen 2012-2013 werd slechts een dertiende plaats behaald ... maar kon door een merkwaardige winst van de tweede periodetitel toch aan de “play-offs” deelgenomen worden. Daarin echter al direct uitgeschakeld door Racing Mechelen (2 - 1 en 1 - 1). Een jaar later echter een prachtige derde plaats en opnieuw “play-offs”. Vrij geloot voor de eerste ronde, ging daarna R. Union Saint-Gilloise met de kwalificatie lopen. Nu staat K.M.S.K. Deinze op een tweede plaats, op respectabele afstand van een club aan zee. Maar gaan die wel willen promoveren, of hun licentie aanvragen? 'That's the question'. Hun delegatie zat in alle geval op maandag 12 januari 2015 nog mee rond de tafel in de zetel van de K.B.V.B., bij de bespreking van de licentie voor de tweede nationale afdeling. Na een vijftal minuten zaten er al een paar delegaties te zuchten en na een half uur was er al een deel naar huis getrokken! Nu is het een feit dat die licentie voorwaarden tegenwoordig niet meer zo evident zijn. De “Praeses” geeft enkele voorbeelden.

Zo dient men 20 stewards te voorzien ... een veiligheidsverantwoordelijke ... 17 betaalde sportbeoefenaars met een bepaald minimum loon (K.M.S.K. Deinze telt er al 16 ... maar ontleende spelers komen niet in aanmerking !) ... het stadion moet beschikken over de nodige apparatuur m.b.t. de veiligheid, o.a. kleurencamera's i.p.v. zwart-wit ... als het fanion elftal speelt mag men vanuit de drankgelegenheid geen kijk op het speelveld hebben (!) ... men dient over 1.500 zitplaatsen te beschikken, waarbij men wel drie jaar tijd heeft om het stadion in orde te brengen. In principe zouden die er in het Burgemeester Van de Wiele stadion tegen 2018 moeten zijn. Het is duidelijk, nog steeds volgens Voorzitter Denijs Van de Weghe, dat men dubbel zo streng is in de optiek van de reorganisatie van de tweede nationale afdeling.

In alle geval is er de “ambitio” dat binnen 5 jaar “die van Waregem” naar hier moeten komen! Denijs pakt uit met een opsomming van alles wat hij wil verwezenlijken, inclusief een Hotel op de hoek van de Stadionlaan en de weg naast het Schipdonkkanaal. Verder in de nieuwe tribunes alles wat men zich maar kan voorstellen voor het beoefenen van de sport. Vraagt aan de Stad Deinze om het project te steunen, want het zou moeten kunnen verwezenlijkt worden ... net zoals de twee nieuwe shopping centra dat zijn. Ook het kunstgrasveld wordt nog even op de tafel geworpen. De “Preases” besluit zijn knappe en ludieke toespraak met de sponsors te vermelden van deze “Receptio Novus Annus” en blikt met “ambitio” vooruit naar het jaar 2018!

 

Norbert De Mey

Wordt vervolgens door Roland Aerssens aangekondigd. We hebben geen Latijnse benaming kunnen vinden voor zijn drie belangrijke functies ; want Schepen van Sport, van Financiën en van het Recreatiedomein De Brielmeersen. Drie belangrijke bevoegdheden die alle drie in verband kunnen gebracht worden met de “ambitio” van Voorzitter Denijs Van de Weghe. Norbert De Mey beaamt dat hij waardering heeft voor iemand uit de “privé” die zulke grootse plannen heeft ... en kan dat alleen maar steunen! Het Stadsbestuur ondersteunt dan ook het project dat een jaar geleden ongeveer werd opgestart, door iemand met een knap bedrijf en die een club in handen kan houden. Het Schepen College staat dan ook heel positief tegenover het ambitieus project ... mààr ... men mag niet over één nacht ijs gaan, is de boodschap van de Schepen van Sport!

Het eerste probleem dat zich stelt is het feit dat het Burgemeester Van de Wielestadion in een recreatiedomein gelegen is. In de eerste plaats zal dan ook de bestemming ervan moeten gewijzigd worden. Vervolgens dient het hele project nog de nodige steun te krijgen van andere instanties ... maar als de financiële draagkracht door Deinze gedragen wordt zou dat een enorme stap kunnen betekenen. De Stad Deinze straalt immers een enorme “ambitio” uit. Er zullen offers moeten zijn, waarbij het financiële uiteraard blijft terugkomen ... in alle geval zit de Schepen van Sport ook met een ploeg die aaneen hangt. Norbert De Mey besluit zijn uitzetting met de wens en de hoop dat K.M.S.K. Deinze naar de tweede nationale afdeling promoveert!

 

Praefecti urbis

Wat het Latijn zou kunnen zijn van “Burgemeester”. Roland Aerssens pakt uit met een geslaagd rijmpje, als hij aankondigt “fris als een veulen ... Burgemeester Jan Vermeulen”. Die ook zeer voetbalminded is, en met C.F. Barcelona zou dwepen. Die houdt er aan om ook de echtgenote van de “Praeses” te feliciteren, Kathleen, voor de manier waarop ze van K.M.S.K. Deinze een boeiende en bloeiende bloem heeft gemaakt. Stelt ook de inspanningen op prijs van een “Praeses cum ambitio”, die kan rekenen op vele vrijwilligers ... want die dienen niet onderschat te worden in een sportclub! Valt, ook, al direct met de deur in huis door de problematiek van het kunstgrasveld aan te snijden. In het nabij gelegen “Poesele” gaan ze er ook eentje leggen, aldus de Burgervader, maar daar is het de enigste mogelijkheid om de koeien van het terrein te houden! “Ambitio” ... maar die gaan we met zijn allen moeten verwezenlijken! Haalt voorbeelden aan uit Gent, Oudenaarde en Waregem. Deinze heeft immers potentie als stad ; de regio moet groeien en de supportersvlucht moet tegen gehouden worden. Volgens de “Praefecti urbis” zou 1/5 van de abonnees van K.A.A. Gent ... uit Deinze komen!? In alle geval looft hij de keuze van Jan Ceulemans als nieuwe oefenmeester. De beste transfer van K.M.S.K. Deinze, want één van de beste voetballers uit de geschiedenis van het Belgische Voetbal binnen gehaald. Behandelt dan het project van de “Praeses”, dat de Stad Deinze heel zeker ziet zitten. Waarom? Omdat er geïnvesteerd wordt, wat niet zo eenvoudig is! Is zelfs van mening dat het project in Deinze vlugger gerealiseerd zal worden dan dat in Brugge. Willen nochtans de ploegen / clubs, zeg maar sportverenigingen in de stad houden. In alle geval zal alles er in 2026 moeten staan ... want viering van 100 jaar K.M.S.K. Deinze en voor 100 jaar won Lucien Buysse de Ronde van Frankrijk! Tot slot een tip voor de trainer, als er eens verloren wordt ... straftraining voor de spelers door hen met de fiets naar de trainingen te laten komen, de vorige trainer heeft daar echter niet naar geluisterd!

 

Pediludium

Wat het Latijn voor voetbal zou kunnen betekenen. In alle geval is dat het afsluitende gedeelte, het sportieve gedeelte ook ... want het officiële hadden we net gehad. Ronald Aerssens geeft de “bal” door aan Peter De Maertelaere, die drie spelers en de trainer op zijn boekje heeft staan. Dit dan op aangeven van Technisch Directeur Mario David. Er wordt begonnen met de speler die dit seizoen misschien al wel het verdienstelijkst is geweest, in alle geval zeker niet de grootste (in lengte) maar de meest gedreven. Is, spijtig genoeg, licht geblesseerd maar hoopt er volgende week terug bij te zien. Kwam als nobele onbekende naar Deinze, maar iedere supporter weet nu al dat Jarric Buysse door een muur gaat! Is een karaktervolle speler, met als grootste troef zijn inzet!

Techniek, valt wel mee ... heeft het in alle geval zeer naar zijn zin aan het Kanaal van Schipdonk en heeft voor twee jaar bijgetekend. Immers nog nooit zo goed “gezeten”, zit bovendien op een oranje stoel! Twee jaar bijgekregen, bewijst dat Mario en het Bestuur vertrouwen in hem hebben. Omdat hij zich hier goed voelde besloot “brommerke”, zoals hij wel eens genoemd wordt, om te blijven! 

Arne Naudts is groter dan Jarric. Zat niet zo lang bij Racing Mechelen, dat kampioen speelde in het seizoen 2013-2014 ... maar zonder Arne, want die was terug naar Cercle Brugge verkast. Was trouwens, net als nu, uitgeleend. Hoopt om met K.M.S.K. Deinze de titel te behalen.

Bij Cercle ging het in de eerste afdeling redelijk goed, maar hij kende daaarna een terugval. Werd aan het begin van het seizoen 2014 - 2015 dan terug uitgeleend, maar waarom naar Deinze? Bij de vereniging vond men dat hij wat “metier” kon opdoen in een lagere afdeling en vermits de ambities van K.M.S.K. Deinze toch duidelijk waren. Wil zich bij oranje-zwart blijven bewijzen om in de picture van Cercle te blijven. Het begon allemaal goed bij K.M.S.K. Deinze, daarna ging het wat minder, maar hoopt nog altijd om de titel te pakken, alhoewel 10 punten ophalen toch wel veel is. In alle geval vecht iedereen voor elkaar en geeft zich 100 %. Op slechte momenten liet men ook punten liggen. Als K.M.S.K.D. promoveert hoopt hij aan het Kanaal van Schipdonk te blijven!

Skipper Brecht Laleman is de laatste speler die aan de beurt komt. Hadden goed getraind op kunstgras stelt hij. Morgen wacht de oefenpartij in Gullegem, interessant en er zal wel gespeeld worden ondanks de gure weersomstandigheden. Voor hem was K.M.S.K. Deinze geen onbekende, want met Torhout 1992 K.M. er vaak tegen gespeeld. Oranje-zwart kwam dan met een bepaald project bij de Houtlanders aankloppen en daarom die stap gezet. Er was dan wel interesse vanwege Cercle Brugge, maar er kwam nooit een concreet voorstel ... en dus werd het K.M.S.K. Deinze bij aanvang van het seizoen 2013 - 2014. Geeft ook toe dat er enkele mindere momenten waren, maar hoopt dat het nu terug bergop zal gaan. Als kapitein mag hij ook advies geven in samenspraak met de technische staf. Heeft de ambitie om er voor te gaan ... binnen een tiental dagen is er al de moeilijke verplaatsing naar les Géants Athois. Er zijn nog dertien matchen te gaan en alles zal match per match bekeken worden. Het zal in alle geval een uitdaging worden, die achtervolging op K.V.V. Coxyde, dat met een thuiswedstrijd tegen Torhout 1992 K.M. volgende week een moeilijke tegenstrever treft . Hoopt om druk op de “Coxy's” te zetten!

 

Postrema autem non minimus

En dan riep Peter De Maertelaere coach Jan Ceulemans bij zich. Er mocht dus gesteld worden ... “last but not least”, zoals de Latijnse uitdrukking ook stelt. Alvorens met het interview te starten, vertelt Peter toch wel het een en ander over dit “icoon” van het Belgisch voetbal, want dat mag toch wel gesteld worden ... als men 96 caps totaliseert (aantal selecties maar niet gespeeld ligt misschien wel hoger ?) ... men aan drie W.K. eindronden deelneemt (1982 Spanje / 1986 Mexico / 1990 Italië), aan twee E.K.'s (1980 Italië en 1984 Frankrijk), drie Gouden Schoenen 'verzilvert' (1980, 1985 en 1986) en titels met Club Brugge K.V. en nog tal van andere trofeeën, zowel individueel als in clubverband. Er wordt even ingepikt op de 'lichting' van het nationaal elftal van 1980, dat zilver behaalde in Italië na verlies in de finale tegen West-Duitsland (2 - 1). Feitelijk moeilijk te vergelijken, want nu spelen die internationals bijna allemaal in het buitenland. Is dus anders. Kreeg zelfs destijds (1980) de kans om getransfereerd te worden naar A.C. Milan. Had goed geweest voor wat “centjes” bij te verdienen, maar na overleg met Antoine Van Hove bleef Jan Ceulemans in Brugge. Bovendien was “de Club” goed op dreef in competitie en ook op Europees niveau liep het vlot.

En drie Gouden Schoenen! Destijds werd dat nog per telefoon aan de laureaat medegedeeld, tegenwoordig gaat daar een hele show mee gepaard! Of Dennis Praet een terechte winnaar is? Als ge de Gouden Schoen wint, dan is dat altijd terecht! Maar die Gouden Schoenen gaan soms het verkeerde pad op! Niet Jan Ceulemans, want die is altijd nuchter gebleven. Peter komt terug op de Nationale ploeg ... misschien was het W.K. in Mexico 1986 wel de beste herinnering voor Jan, maar het E.K. 1980 in Italië valt toch ook niet weg te cijferen. Toch de finale gehaald, door Engeland, Spanje en Italië uit te schakelen. Is er van overtuigd dat in de verlengingen België het gehaald zou hebben, want waren fysiek sterker dan West-Duitsland! Heeft het dan even over de kwalificatie -nvdr groep 2 met naast België ook nog Oostenrijk, Portugal, Schotland en Noorwegen-. Om zich te kwalificeren moest er in het Hampden Park te Glasgow gewonnen worden van de sterke Schotten ... wat eindelijk lukte (1 - 3)!

Was een sterke lichting in 1980, maar globaal wilde Peter ook weten welke de beste speler was waar Jan ooit tegen gespeeld had, of met. Een misschien wel verrassende naam komt naar voren ... Juan Lozano! Geeft echter geen uitsluitsel welke trainer nu wel de beste was. Heeft er ook veel gekend ... en niet van de minste! Geeft echter geen naam vrij ... is bovendien moeilijk om te beoordelen! Dan wordt er even de trainers loopbaan bekeken. In alle geval is er tussen speler en trainer zijn een wereld van verschil! Men kan dat niet vergelijken! Dan komt de opsomming ... K.S.C. Eendracht Aalst, K.S.V. Ingelmunster, K.V.C. Westerlo, Club Brugge K.V., opnieuw K.V.C. Westerlo, R. Cappellen F.C. en nu K.M.S.K. Deinze, sinds 2 januari 2015. Daar gingen een drietal weken van overleg aan vooraf en uiteindelijk kwam er een akkoord uit de bus.

Zowel de “Praefecti Urbis”, de Burgemeester van de Stad Deinze dus, als de “Praeses”, Denijs Van de Weghe, van K.M.S.K. Deinze hopen, nog altijd, op een titel! Daar zullen dan wel enkele voorwaarden aan te pas moeten komen. In de eerste plaats zou er dan niet meer verloren mogen worden! Vervolgens moeten de spelers er 100 % voor gaan. Tertio, er komt bij voetbal toch wel het een en ander kijken, zo kan men b.v. verliezen na een degelijke partij te hebben gespeeld ... maar ook winnen na minder goed te spelen. Nu komt het er in de eerste plaats op aan om de “jongens” beter te leren kennen!

Op het succes van K.M.S.K. Deinze kan daarna gedronken worden op de Receptie ... dit met D.J. Lambik. Ondertussen kreeg Kathleen, de “First Lady” van K.M.S.K. Deinze, ook nog, naar jaarlijkse traditie, een bloemstuk overhandigd van de Deinze Supporters Federatie!

De “filum aurantiaco” is en blijft ... de “A m b i t i o ” !

 

Marcel Dingemans

Pagina's